EDUCACIÓ INFANTIL (CATALÁN)

  Aula Mentor Granada
  Ministerio de Educación y Formación Profesional

  Resumen del curso

  El curs d'Educació Infantil de l'Aula Mentor és un curs bàsic en el qual s'aborden amb senzillesa tots els aspectes que tenen alguna relació amb els nens i nenes fins als sis anys d'edat.
  El seu contingut està repartit en tres blocs, en el primer bloc de temes està tot el relacionat amb la reproducció i el desenvolupament físic i la salut del nen/a, en el segon bloc es tracten els temes de psicologia evolutiva que afecta a l'etapa infantil i finalment en el bloc tercer s'aborden diferents temes de didàctica de l'educació infantil.

  Destinatarios

  El curs està destinat fonamentalment a mares, pares i educadors/es. A les mares i als pares els aporta uns coneixements que els ajuden a comprendre millor als seus fills/es i a tenir uns referents del seu desenvolupament i de les diferents etapes que es donen entre els 0 i els 6 anys d'edat.
  Per al professorat el curs aporta una visió global i relacionada de tots els temes i aspectes de l'educació infantil, a més el curs ofereix nombrosos enllaços i material complementari que es poden usar per incrementar els seus coneixements sobre aspectes concrets.

  Contenidos

  Bloc 1.- Reproducció, desenvolupament físic i salut.
  1. Reproducció i gestació
  2. Creixement i desenvolupament.
  3. Alimentació i nutrició infantil.
  4. Descans i higiene.
  5. Malalties infantils.
  6. Prevenció d'accidents infantils.
  Bloc 2.- Psicologia Evolutiva.
  7. Fonaments de la psicologia evolutiva.
  8. Desenvolupament afectiu
  9. Desenvolupament social.
  10. La sexualitat infantil.
  11. Desenvolupament sensorial.
  12. Desenvolupament motor.
  13. Desenvolupament cognitiu.
  14. Psicomotricitat
  15. Adquisició i desenvolupament del llenguatge.
  16. Expressió plàstica i gestual.
  Bloc 3.- Didàctica.
  17. Aportacions teòriques a l'educació infantil en la història recent.
  18. Marc legal de l'educació infantil.
  19. Planificació de l'educació infantil.
  20. Disseny d'activitats.
  21. Organització de l'escenari escolar.
  22. La relació amb els pares.
  23. El joc.
   
  Solo se muestra parte del manual en pdf. Recuerde que los cursos son variados y disponen de numerosos complementos como manual navegable, material de apoyo, glosarios, actividades y otros que en esta demo no se muestran.
  El contenido de los cursos es actualizado con frecuencia  por lo que puede haber discrepancias con el contenido real.
  Si quiere conocer cómo está estructurado el curso en profundidad consulte al administrador de su aula más cercana.

  Material y software necesario

  Per a realitzar el curs és suficient amb disposar de qualsevol processador de textos i un programa per a visualitzar documents en format pdf.

  Actividades obligatorias

  Les activitats obligatòries del curs són 11 en total: 8 exercicis d'elaboració i 3 test d'avaluació al final de cadascun dels blocs.
  El temps mínim estimat per fer el curs, fent només les activitats obligatòries i respectant el temps estipulat que ha de separar cada lliurament dels exercicis, seria d'uns 30 o 40 dies.
  La durada normal del curs realitzant totes les activitats obligatòries i les voluntàries seria d'uns 80 – 90 dies, aquest temps està calculat dedicant diàriament una mica de temps a l'estudi i elaboració d'exercicis treballant el manual, dedicant un temps a repassar tot l'estudiat i a preparar la prova final
   
  Tiempo estimado

  En acabar el curs i una vegada superada la prova final, l'alumne/a obté un certificat d'aprofitament expedit pel Ministeri d'Educació, o si escau de la Conselleria d'Educació de la seva Comunitat Autònoma.
  En el curs d'Educació Infantil se certifiquen 180 hores.

  Requisitos recomendados

  Per realitzar el curs és convenient tenir coneixements bàsics d'informàtica a nivell del curs d'Aula  Mentor “Iniciació a la Informàtica” o almenys una mínima destresa de mecanografia.
  Pel que fa a coneixements previs no són necessaris sobre la temàtica del curs, però sí és recomanable un nivell de formació de Graduat Escolar o 2º d'E.S.O., principalment per estar capacitat per redactar, resumir i elaborar textos escrits propis i originals.

  Cursos relacionados

  Dins dels cursos existents en l'oferta de l'Aula Mentor hi ha una sèrie de cursos que estan molt relacionats amb el d'Educació Infantil i que podrien ser un bon complement al curs.
  Els cursos més recomanables per ampliar i complementar els coneixements adquirits després de realitzar el curs d'Educació Infantil serien:
  • Cures del Bebè.
  • Escola de Pares i Mares.
  • Família, escola i convivència.
  • Iniciació a la Musicoteràpia.
   
  També seria recomanable abans de començar el de Educació Infantil realitzar el curs:
  • Iniciació a la Informàtica.

  Horas Certificadas : 180

  Descarga Díptico del curso

  © Concejalía de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio
  Ayuntamiento de Granada

  Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Mas información